بیسیس پنل فضای ابری یکپارچه ساز بک آفیس شرکت های مدرن
با ایجاد نام کاربری خود در پرتال BP ، یک راه‌کار را برای حل هزاران مشکل دریافت می کنید .
ویژگی ها
ویژگی های اصلی بیسیس پنل
راهکاری ابری
مدیران، کارمندان و پیمانکاران کسب و کارهای مدرن در آن معجزه خواهند کرد. هم اکنون بیش از 500 کسب و کار در فضای بیسیس پنل فعالیت می‌کنند.
توسعه و ارتقاء
ارتقای ماهانه با اولویت نیاز مشتریان و توسعه بخش‌های خاص کسب و کار مدرن‌شان مبتنی بر اتصال پایدار به سرویس‌‌ دهندگان جهانی، داخلی و اختصاصی
مدیریت مرکزی فرایندها
تعریف و طراحی بخش‌های مختلف، تعیین سطوح دسترسی و فرآیندهای انجام و کنترل مراحل اجرایی برای کسب کارهای متفاوت سازمان
بیسیس پنل برای تمام کسب و کار شما کافیست
پلتفرم بیسیس پنل برای انواع شرکت‌ها ابزار مناسبی است و با استفاده از این پلتفرم شما می‌توانید همه واحدهای شرکت خود را مدیریت کنید و در صورت نیاز امکانات خود را گسترش دهید . فعلی
ورود به پنل کاربری